Coach i København Erhvervscoach

Ledercoaching - Karrierecoaching - Erhvervscoaching -

 

Er du overbevist om at du skal gøre noget nyt og anderledes, men ved ikke hvor du skal starte?

 

Du starter her!

 

Optimeret performance for dig og dit team starter med, at vi ser på dig.

 

Ledelsesrådgivning siden 1989.

 

ServicesOm Niels

Kan jeg hjælpe dig?

Jeg kender selv følelsen af, at der er en jungle af muligheder, når man gerne vil have hjælp til at løse en udfordring.

Dem jeg oftest hjælper, ringer når:

  • Tallene i virksomheden, medarbejderes performance eller privatlivet altsammen er på vej i den forkerte retning.
  • Der er konfliktfyldte relationer.
  • De mangler sparring til næste skridt i karrieren.
  • Succesen er på plads, men en sort skygge har sneget sig op på siden i form af en nagende følelse af utilfredshed, ulykke, mangel eller afmagt.
  • Der opleves symptomer på stress eller udbrændthed, dårligt selvværd, frygt, angst, eller modløshed.

Kan du genkende bare ét af ovenstående punkter så ring og lad mig hjælpe dig videre. 

Jeg er din fortrolige samarbejdspartner.

Om Niels Højer

Jeg er uddannet som Option Process® Mentor/Councelor på The Option Institute i Sheffield, MA USA. Option Processen er en udviklingspsykologisk proces, som er et effektivt og målrettet alternativ til den konventionelle Psykologi.

Jeg har stor erfaring som fortrolig personlig rådgiver for topledelser i forbindelse med at rekruttere de rette folk på C-level, i ind- og udland.

Som Ledercoach i København kan jeg hjælpe dig til starten på et nyt liv gennem øget bevidsthed.

Jeg ønsker for dig at:

  • Du højner dit bevidsthedsniveau
  • Du føler dig i kontrol og har øgede mentale ressourcer
  • Du får større livsglæde
  • Du oplever mere mening og værdi
  • Du kan lede fra hjertet
Niels Højer Coaching

Mine Services

Jeg tilbyder skræddersyede  forløb efter dit specifikke behov

Executive Mastery of Precence Uddannelse

Om Power Dialogues

På The Option Institute hvorfra jeg blev certificeret i 2003 og har haft min gang lige siden, kalder vi vore sessioner for Power Dialogues, The ultimative sytem for personal change. Den er baseret på den sokratiske dialogform.

Sessionerne foregår 1:1 live, online eller som walk and talk.

Der findes ikke to sessioner, der er ens. En session nuanceres af, hvad du ønsker for dig selv, din karriere eller som leder for dit team og virksomhed. 

Nøglen i sessionerne er spørgsmål baseret på The Option Process® filosofien.

Dialogen er en afklaringsdialog og har potentialet til at frisætte og ændre selv ubevidste fejlkonklusioner som laver ubalancer og følelsesmæssige blokeringer. Dette medfører ofte en ny erkendelse, så du fremover handler på baggrund af nye perspektiver, valg og værdier, hvilket naturligvis også giver nye resultater.

”No problem can be solved from the same level of consciousness that created it”.
– Albert Einstein

Sokrates

Antikkens store græske filosof, Sokrates, benyttede åbne spørgsmål til at udfordre sine studenter til at finde deres egne svar.

En sokratisk dialog er drevet af spørgsmål, som er fordomsfrie, ikke-dømmende og  hjælper dig til at finde dine egne svar på dig selv og dine reaktioner.

 

Lederudvikling

Oplever du konflikter med dig selv, din chef, kollegaer, dit team eller privat?

Oplever du vrede, frustration, ligegyldighed eller dårlig kommunikation? 

Er den svære samtale svær?

Er du interesseret i karierreudvikling?

Ved nærvær og professionel sparring får du støtte i de forandringsprocesser, du naturligt gennemgår på det personlige plan.

Samtidig  får du værdifulde lederværktøjer og  psykologiske redskaber. Øgede mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre chef, både for sig selv og for sine medarbejdere. Dette giver dig glæden ved at være i en tilstand af overblik, ro og afklarethed. En skøn følelse af livsglæde og af at leve i nuet.

Vores samarbejde har potentialet til at give dig det liv du ønsker, på jobbet og privat.

Dialogerne foregår i udgangspunktet som 1:1 sessions, men kan naturligvis også faciliteres med hele ledelsen.

Teams

Oplever du konflikter i dit team?

Jeg leverer professionelle erhvervspsykologiske redskaber, som bidrager til øget trivsel.

Jeg arbejder med teams efter den regel, at hver enkelt i teamet først må blive personligt afklaret, i én til én sessions, og når det er på plads, kan den egentlige, situationsbestemte teambuilding begynde.

Når de grundlæggende psykologiske årsager til konflikterne er adresseret og teamet, som i fodboldens verden, spiller hinanden gode, giver det grundlag for et nyt og friskt samarbejde og forbedret trivsel.

Dette lader sig gøre når hver især har det godt med sig selv.

Lad os tage en snak om det.

Virksomhedsreferencer 

“Sessionerne med Niels har primært været en værdifuld hjælp i mit arbejde som advokat, men den har også vist sig at kunne anvendes i mange andre af livets forhold.”

Anonym Partner Advokat

Jeg har opnået større indsigt i hvad der skal til for at klare en stresset hverdag med et stort psykisk arbejdspres. Jeg er bl.a begyndt at acceptere at lave fejl. Alt dette er naturligvis også til glæde for min familie. Jeg er blevet langt bedre til se hvad der udløser konflikter på mit arbejde og til at håndtere mit eget forhold til kollegaer. Derudover begynder jeg nu også at mærke en spirende lyst til at sætte nye mål. Når jeg tænker på fremtiden får jeg et “kick” ved de muligheder der ligger i, at jeg har valgt Processen med Niels Højer som mentor.

Anonym

Musiker, Kgl. Kapel Musicus

“Hjalp allerede efter første session”

I forbindelse med en svær beslutning i mit liv, om hvilken retning min professionelle karriere skulle tage, hjalp Niels mig allerede ved første session med sin overlegne spørgeteknik og sin tillidsvækkende fremtoning til at se nye muligheder i det dilemma, som jeg følte jeg stod i. Det efterfølgende valg var ikke svært at tage, og jeg sidder i dag i et for mig ideelt job med mere mening og mange muligheder for fremtiden.

Anonym

Mellemleder, Oticon A/S