Persondatapolitik hos Niels Højer Management

 

(Gælder fra 20.november 2020)

 

1 Personoplysninger – hvad jeg indsamler og hvad jeg bruger det til

 

1.1 Stamdata

 

Når du udfylder mine kontaktformularer indsamler jeg følgende data:

 

•Dit navn

•Din e-mail

•En eventuel besked

 

Disse punkter er obligatoriske. Beskedens indhold har jeg ingen forventninger til.

 

1.2 Nyhedsbrev

 

Jeg indsamler de oplysninger, som du giver mig, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev (jeg indsamler dit navn, din e-mailadresse). Hvis du ikke længere ønsker at modtage mit nyhedsbrev, kan du afmelde enten ved at skrive til mig på niels@optionpower.org eller afmelde dig nederst i et af de tilsendte nyhedsbreve.

 

1.3 Coachingforløb

Der bliver ikke taget noter forbindelse med Coachingforløb

 

De digitale info beskyttes med adgangskode.

 

1.4 Formål med personoplysninger

 

Jeg bruger de oplysninger du giver mig til at:

 

•Identificere dig som kunde

•Fakturere dig for de købte ydelser

•Kontakte dig med relevante informationer

•Svare på dine spørgsmål og yde relateret kundeservice

•Som en del af dit coachingforløb

 

1.5 Grundlag for indsamling af data

•For at opfylde regler omkring bogføring og regnskab

 

2. Offentliggørelse og videregivelse af persondata

 

Jeg offentliggør ingen af de indsamlede data uden specifik godkendelse fra dig.

 

Viden jeg får gennem samtaler med dig, er fortrolige og gemmes ikke på nogen måde hos mig.

 

 

3. Sikkerhedsforanstaltninger

 

Jeg bruger rimelige tekniske og administrative foranstaltninger for at beskytte dine persondata i min forretning, og jeg foretager jævnligt revision af vores system for sårbarheder.

 

Men da internettet ikke er et 100 % sikkert miljø, kan jeg ikke sikre eller garantere sikkerheden af de oplysninger, som du sender til os. E-mails, der sendes til mig, er muligvis ikke krypteret, og Jeg råder dig derfor til ikke at medtage eventuelle fortrolige oplysninger i dine e-mails til os.

 

4. Adgang til og indsigt i de personoplysninger, som jeg opbevarer om dig

 

Du kan altid få viden om de persondata vi har om dig. Anmod om adgang via e-mail til:

 

niels@optionpower.org

 

 

5. Sletning af persondata

 

Jeg skal ifølge loven gemme dine oplysninger i forbindelse med bilag (fakturaer og kreditnotaer) i 5år. Herefter vil de blive slettet.

 

Hvis du ønsker dem slettet inden denne frist bedes du kontakte mig på: niels@optionpower.org

 

 

6 Børns oplysninger

 

Min hjemmeside er ikke beregnet til børn. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 13 år har givet mig deres personoplysninger, bedes du kontakte mig. Ved familieforløb, hvor børn er i fokus, skal det være en over 18 der tager kontakt til mig.

 

7. Min databeskyttelsesansvarlige

 

Jeg er databeskyttelsesansvarlig. Hvis du har spørgsmål om de databehandlingsaktiviteter, der udføres af mig, er du velkommen til at kontakte mig via e-mail på:

 

niels@optionpower.org

 

Værd at vide om Cookies:

 

 

8 Ændringer til denne Politik

 

Jeg forbeholder mig ret til at foretage ændringer til denne Politik. Datoen, der vises i starten af denne Politik, angiver, hvornår den sidst blev revideret. Hvis jeg foretager væsentlige ændringer til den, vil jeg give dig meddelelse herom via e-mail eller på anden måde, for at give dig mulighed for at gennemgå ændringerne,

inden de træder i kraft. Hvis du gør indsigelse mod mine ændringer, kan du skrive til mig.

 

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende min Politik, hvordan jeg behandler dine personoplysninger, eller gerne vil have mig til at ændre dine personoplysninger, bedes du kontakte mig på:

 

niels@optionpower.org

 

Du kan også kontakte mig via post.

 

Hvis du kontakter mig, og din klage ikke løses, har du yderligere muligheder, for eksempel kan du altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Mine kontaktoplysninger er:

 

NielsHøjer

 

Reersøgade 4, 2.tv. 

 

2100 København Ø