Den Moderne Leder er Barnlig og Poetisk

Den Moderne Leder er Barnlig og Poetisk

Vor tid kendetegnes ved at være forandringens tid. Ledelsesteorierne afspejler foranderligheden. Igennem de sidste 20 år har hver sæson haft sin ledelsesfilosofi: fra den centralistiske ledelse til den decentrale. Den synlige leder blev afløst af den usynlige,...